חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
Cart 0 0.00

תנאים כלליים

  1. אתר החברה (להלן: “האתר”) הינו אתר המשמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרים לבית ולמשרד לצרכנים בישראל בדרך נוחה וקלה. בעלת האתר ומפעילתו הינה חברת “עולם הבית שיווק והפצה בע"מ”, ח.פ שמספרו 514363399 (להלן: “החברה”).
  2. מגוון המוצרים ו/או השירותים המופיעים באתר ומוצעים למכירה, (להלן “המוצרים”).
  3. פעולה באתר הנה כל פעולת הזמנה או רכישת מוצרים ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר ככל שמוצעים (להלן: “פעולה”).
  4. לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר ולבצע פעולות באתר, הכל בכפוף לתקנון האתר.
  5. תקנון זה כתוב בלשון זכר בלבד רק מטעמי נוחות, אך יש לראות בכתוב כמתייחס לשני המינים.
  6. תקנון זה הינו הבסיס המשפטי הבלעדי להזמנות וגלישה באתר, המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש באתר ו/או לקוח המזמין באתר. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר לכן, יש לקרוא את התקנון ביסודיות ובמלוא תשומת הלב. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר, לרבות רכישת מוצרים.
  7. יודגש, כל אדם המבצע פעולה באתר מצהיר כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
  8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
  9. מחירי המוצרים ו/או השירותים המופיעים באתר נקובים בשקלים חדשים הכוללים (17%) מע”מ על פי הדין, אך אינם כוללים שירותי משלוח, הובלה והרכבה.
  10. המשתמש מסכים כי כל רשומות המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות ולפניה יזומה של המשתמש באתר.
  11. צילומי המוצרים המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את הנהלת האתר או מי מטעמה. מוסכם ומובהר לצדדים, כי החברה תשתדל לעשות כמיטב יכולתה להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ואמינים ככל האפשר לגבי המוצרים על מנת לא להטעות את
  12. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.
  13. החברה איננה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים או מידות מיוחדות שתמונותיהם מופיעות באתר.
  14. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים וההובלות מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים בעת השלמת תהליך הרכישה וקבלת מס’ הזמנה.
  15. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
  16. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  17. בעת עדכון סל הקניות של המשתמש באתר, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות הסל שלא נרכש באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה לרבות פריטים שחזרו למלאי והמשתמש ביקש לעדכנו.
  18. החברה אינה מתחייבת כי המחירים של הפרטים באתר הם מוזלים ממחירי הפריטים בנקודות המכירה ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו החברה התחייבה להציעם במחיר מוזל.

הזכות/כשרות להשתמש באתר

  1. רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע פעולות לרבות רכישות, כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  2. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. כלומר המשתמש מצהיר כי הינו בן 18 שנה או מבוגר יותר. במידה והנך קטין או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך בדבר הוראות תקנון זה וקבלת אישורם לביצוע כל פעילות באתר. על ההורים חלה האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בתקנון ולפקח על פעילותם בהתאם לתקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע ע”י קטינים, בין אם סופקה/לא סופקה ההזמנה, מהווה הסכמה של הקטינים וההורים לתנאי התקנון.
  3. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל.
  4. המשתמש באתר הנו בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת. ומאשר את צירופו למערכת הדיוור הישיר של החברה באמצעות דוא”ל, טלפון קווי או נייד, הודעות טקסט, דואר ופקס בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח 2008.

אופן המכירה

שיטת המכירה

מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

שירות לקוחות

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

ביטול מכירה ע”י החברה והפסקת פעילות האתר:

אחריות ושרות

קניין רוחני

שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש

תנאים נוספים

לקוחות יקרים שימו לב ❤️:

ע״מ שנוכל לספק לכם את המוצרים הנדרשים עד פסח, הזמנות לקראת חג הפסח יתקבלו עד לתאריכים הבאים:

ליעד מרכזי

עד ליום שלישי 16/04/2024, בשעה 12:00 בצהריים

ליעד מרשימת החריגים

עד ליום חמישי 11/04/2024, בשעה 12:00 בצהריים

בימי חג הפסח, בתאריכים 17/04/24-30/04/24 לא יתקיימו משלוחים כלל.
שירות הלקוחות יעבוד במתכונת מצומצמת ובוואטסאפ בלבד.

בברכת חג פסח כשר ושמח
צוות בול לבית
העגלה שלי
🎁 נותרו רק 249.99 כדי לקבל משלוח חינם!
העגלה שלך ריקה.

Looks like you haven't made a choice yet.